A 10.M osztály -osztályfőnök Pitó Katalin- nagyobb adománygyűjtő akciót szervezett a mihályházi  Fix-Pont Önkormányzati Feladatellátó társulás Gazdasági Szervezete és Szociális-családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgáltató  Szolgáltató Intézménye számára. Szeretettel segítettünk, és nagyon köszönjük a…

A reformáció alkalmából a Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatói ünnepi istentisztelettel szolgáltak a Pápai Református Gimnázium diáksága és nevelőtestülete számára. Az ifjúsági istentisztelek hangulatát idéző alkalmon a reformáció megújuló erejéről…

 Lackovics Emőke: A húsvéti ünnepkör a nagyböjt kezdetétől tart egészen pünkösdig, ill. római katolikusoknál Úrnapjáig. Legjelentősebb időszaka a húsvétot megelőző nagyhét, ezen belül is a „szent három nap”, nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat.…

 (2Mózes 39) A kijelentés sátrát, és minden ahhoz tartozó felszerelést pontosan úgy készítettek el Izráel fiai, ahogy azt az Úr megparancsolta. Mózes megállapította, hogy minden az Úr utasítása alapján történt (43).   Nagy dolog, hogy elkészült a szent…

Najroda 2012.04.08. 18:53

Húsvéti üzenet

Bonyolult világunkban nehezen tudunk ünnepelni. Pedig az igazán nagy dolgok megéléséhez békére és csendre van szükség. Ki kell emelkednünk felszínes szétszórtságunkból. A kereszténységnek van reményt hordozó igazsága. Éppen a húsvét ünnepe ad számunkra vigasztalást,…