Lackovics Emőke: A húsvéti ünnepkör a nagyböjt kezdetétől tart egészen pünkösdig, ill. római katolikusoknál Úrnapjáig. Legjelentősebb időszaka a húsvétot megelőző nagyhét, ezen belül is a „szent három nap”, nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat.…